Др Александар Б. Девечерски

Др Александар Б. Девечерски, научни сарадник. Докторирао на Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду 2009. године, у области физичке хемије материјала. У периоду 1995-1997. запослен на Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду. Добитник je Прве награде Универзитета у Београду за најбољи научно-истраживачки рад студената у школској 1995/96 години. Од 2000. године стално запослен у Институту за нуклеарне науке „Винча“.
Током свог научноистраживачког рада бавио се истраживањима везаним за синтезу карбонских материјала (стакласти карбон, карбон/карбон композити), испитивањем оксидационе стабилности карбонских материјала (фулерен C60, графит, стакласти карбон, карбон/карбон композити), синтезом неоксидне керамике високих перформанси (на бази домаћих минералних сировина), итд. Аутор је или коаутор 34 рада публикована у међународним часописима (са SCI листе) и 8 радова публикованих у домаћим часописима. Има 121 цитатa (без аутоцитата) у часописима са SCI листе (h-индекс 5). Ментор je jeдне докторске тезе. Рецензент 20 радова у међународним часописима (са SCI листе).