Др Ања Дошен

Др Ања Дошен, научни сарадник. Докторирала 2010. године на Геологији на Универзитету Бафало, САД. Њена истраживања су у области биоминералогије као и минерала као материјалних сировина.
Објавила је 7 радова у часописима са SCI листе и цитирана је у часописима са SCI листе 23 пута. Коментор је у два доктората из области материјала и биоматеријала.