Др Вишеслава Рајковић

Др Вишеслава Рајковић, научни саветник. Докторирала 2004. године на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду. Њена истраживања су у области металургије. Аутор је преко 170 радова у научним часописима и на конференцијама и једне монографије.
Објавила је 40 радова у часописима са SCI листе и цитирана је у часописима са SCI листе око 120 пута (h-индеx 7). Руководила је пројектом билатералне сарадње са Кином и била коментор једном докторанту.