Др Душан Божић

Др Душан Божић, научни саветник: Докторирао 1989. године на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду. Његова истраживања усмерена су на област металургије праха. Аутор је око 180 научних публикација, 5 научних књига и монографија, 1 поглавља у међународној књизи и 4 технолошка решења.
Објавио је око 50 радова у часописима са SCI листе и цитиран је у часописима са SCI листе 222 пута (h-index 8). Др Божић је руководио са 7 пројеката, од тога 3 пројекта основних истраживања и 2 иновациона пројекта финансирана од стране Министарства за науку и технолошки развој тј. Министарства за просвету и науку, као и 2 међународна пројекта. Учествовао је на пројекту билатералне сарадње Србије и Кине. Био је коментор 3 докторске дисертације, 4 магистарске тезе и 2 дипломска рада.