Др Ивана Цвијовић-Алагић

Др Ивана Цвијовић-Алагић, истраживач-сарадник. Докторирала је 2013. године на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду. Област њеног научно-истраживачког рада обухвата развој легура титана за примену у биомедицинском инжењерству; испитивање утицаја параметара савремених процесних метода јаког пластичног деформисања на могућност добијања и својства наночестичних металних материјала; микроструктурну карактеризацију и стереолошку анализу материјала; испитивање механичких и триболошких својстава, феномена корозије и отпорности према оксидацији металних материјала; испитивање механике лома и фрактографску анализу преломних површина; као и моделовање настанка и раста прслине механизмом жилавог лома. Објавила је 2 поглавља у научним књигама, 26 радова у часописима са SCI листе, 10 радова у часописима националног значаја и велики број радова саопштених на међународним скуповима. Објављени радови су цитирани 133 пута у часописима са SCI листе (h-индеx 5).
Учествовала је у реализацији 6 научно-истраживачких пројеката из области основних истраживања, 2 пројекта билатералне међународне научно-технолошке сарадње, 1 иновационог пројекта и пројекта под покровитељством Балканске еколошке асоцијације (B.EN.A.).