Др Илија Бобић

Др Илија Бобић, виши научни сарадник. Докторирао је на Технолошко-металуршком факултету, Универзитета у Београду. Од 1985. године запослен је у Институту Винча у Лабораторији за метеријале. Научно-истраживачке активности се одвијају у две главне области: прерада метала и легура у течном и полуочврслом стању и развој керамичких материјала који се примењују у ливарству, као и добијање и карактеризација композитних материјала са металном основом уз додатак керамичких честица.
Објавио је 40 радова у часописима са SCI листе који су цитирани више од 200 пута.