Др Марија Стојменовић

Др Марија Стојменовић, научни сарадник. Докторирала је 2013. године на Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду. Од 2008. године запослена је у Лабораторији за материјале Института за нуклеарне науке “Винча”. Била је стипендиста на пројекту “Керамички материјали за еколошки чисте изворе енергије” компаније “Карлсберг Србија” и Балканске Еколошке Асоцијације (B.EN.A) за 2009. годину Министарства за просвету и науку Републике Србије. Од 2011 – 2013. године била је укључена у пројекат билатералне сарадње са Белорусијом. Области њеног интересовања су развој нових наночестичних чврстих јонских проводника на бази CeO2 и њихова примена у SOFC горивним ћелијама, испитивање угљеничних материјала и њихово електрохемијско понашање.
Објавила је 7 радова у часописима са SCI листе.