Др Милица Пошарац-Марковић

Др Милица Пошарац-Марковић, научни сарадник. Докторирала 2013. на Технолошко-металуршком Факултету Универзитета у Београду. Бави се истраживањима у области науке о материјалима: керамички материјали и њихови композити.
Објавила је 18 радова у часописима са SCI листе и цитирана је 98 пута (h-индеx 6).