Др Славица Зец

Др Славица Зец, виши научни сарадник. Докторирала је 2007. године на Технолошко металуршком факултету Универзитета у Београду. Њена истраживања су у областима синтезе и структуре материјала.
Објавила је преко 80 радова у часописима са SCI листе и цитирана је у часописима са SCI листе преко 400 пута. Руководила је једним пројектом основних истраживања финансираним од стране Министарства за науку и технолошки развој.