Др Снежана Ненадовић

Др Снежана Ненадовић, научни сарадник. Докторирала је 2011. године на Географском факултету Универзитета у Београду. Њена истраживања су у областима заштите животне средине и синтези материјала за примену у области заштите животне средине.
Објавила је 15 радова у часописима са SCI листе и цитирана је у часописима са SCI листе 23 пута. Руководила је пројектима и координирала пројектним активностима на пројектима промоције и популаризације науке суфинансираних од стране Секретаријата за спорт и омладину града Београда и Центра за промоцију науке.