Др Љиљана Кљајевић

Др Љиљана Кљајевић, научни сарадник. Докторирала је 2013. године на Факултету за физичку хемију, Универзитета у Београду. Њена истраживања обухватају област синтезе оксидних и неоксидних керамичких прахова на бази цирконијум диоксида, цирконијум карбида и силицијум карбида, као и композита на бази ових једињења, док се у области заштите животне средине бави синтезом геополимера као релативно новог адсорбента за адсорпцију тешких метала из отпадних вода.
Објавила је 19 радова на SCI листи и цитирана је у часописима са SCI листе 41 пут.