Dr Dušan Božić

Др Душан Божић, научни саветник. Докторирао 1989.године на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду. Истраживања др Божића усмерена су на област металургије праха и, у последњих неколико година, селективног ласерског синтеровања и топљења металних легура и композита на металној основи. Аутор је око 200 научних публикација, 1 научне књиге, 4 монографије, 1 поглавља у међународној књизи и 4 технолошка решења. Објавио је око 60 радова у часописима са SCI листе. Радови др Божића цитирани су 671 пут (h-index 16). Др Божић је руководио са 7 пројеката, од тога 3 пројекта основних истраживања и 2 иновациона пројекта финансирана од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и једним међународним пројектом. Учествовао је на пројекту билатералне сарадње Србије и Кине. Био је коментор 3 докторске дисертације, 4 магистарске тезе и 3 дипломска рада. Такође је био вишегодишњи предавач на Вишој техничкој школи у Ужицу на предмету Металургија праха. У комисији је за оцену иностране докторске дисертације (Индија), чија одбрана се очекује до краја године. Рецензент је бројних међународних часописа, једног уџбеника и истражичко-развојног пројекта. Научни резултати др Душана Божића нашли су примену и кроз сарадњу са привредом.