Dr Ljiljana Matović

Др Љиљана Матовић, научни саветник. Дипломирала је (2002), магистрирала (2007) и докторирала (2010) на Факултету за физичку хемију, Универзитета у Београду. Као истраживач ради у области материјала и бави се синтезом, карактеризацијом и модификацијом различитих врста материјала (од синтетичких: угљенични материјали, метални хидриди; до природних: глина, зеолита и њихових композита). Основне области истраживања су материјали који се користе у области Заштите животне средине и Енергетици. У области Заштите животне средине бавила се истраживањем материјала за пречишћавање отпадних вода као и начина и метода које се користе за трајну имобилизацију и конверзију отпадих материја. Поред наведног, од 2002. до 2008. радила је и у области нуклеарне медицине, у производњи и истраживању радиофармацеутика. Поседује искуство рада у иностранству из горе поменутих области: a) у периоду од 15.10.2004. до 15.3.2005. године радила је као стипендиста у “Институту за нове технологије, енергију и заштиту животне средине” (Ente per le nuove tecnologie e l’energia e ambiente” (ENEA)), у Риму (Италија), у склопу међународног пројекта: “Микроструктурна карактеризација материјала на бази MgH2”; б) као стипендиста Кинеског центра за научну и технолошку размену (China Science and Technology Exchange Center) ангажована је на Тонгђи универзитету у Кини (College of Environmental Science and Engineering, State Key Laboratory of Pollution Control and Resource Reuse, Tongji University, Shanghai, China) за 2019/20 годину. Поседује искуство у развијању научних кадрова: као ментор две докторске дисертације и два магистарска рада одбрањених у периоду од 2011. до 2017. год. Такође, поседује и искуство у руковођењу: као руководилац научних мултилатералних и два билатерална пројеката (COST акције: CA15202 (2018-2020), MP1206 (2014-2017), MP1103 (2011-2015), Србија-Словачка (2015-2016), Србија-Словенија (2012-2014)), али и као директор Лабораторије за материјале, Института за нуклеарне науке „Винча“, Универзитета у Београду у периоду 2016-2018. Има публиковано преко 40 радова и цитирана је више од 500 пута.