Др Биљана Бабић

biljanaДр Биљана Бабић, научни саветник. Докторирала је из области науке о материјалима на Технолошко-металуршком факултету у Београду. Од 1994. год. стално је запослена у Институту за нуклеарне науке Винча, Универзитет у Београду. Др Биљана Бабић бави се синтезом, карактеризацијом и применом порозних материјала. Посебна област истраживања су угљенични материјали, композитни материјали на угљеничној основи као и нове методе синтезе карбида различитих метала за примену у екстремним условима.
Објавила је преко 80 радова у часописима са SCI листе, 1 поглавље у књизи. Цитирана је више од 900 пута (h-индекс 14). Руководила је израдом једне магистарске тезе и једне докторске дисертације. Руководила је једним пројектом основних истраживања и два иновациона пројекта. Тренутно руководи једним иновационим пројектом и програмским пакетом на FP7 пројекту.