Др Весна М. Максимовић

vesnamДр Весна М. Максимовић, научни саветник. Дипломирала, магистрилала (2003) и докторирала (2008) на Технолошко-металуршком факултету, Универзитета у Београду. Од 2001. године стално је запослена у Институту за нуклеарне науке Винча у Лабораторији за материјале. Област њеног научно-истраживачког рада обухвата синтезу, процесирање и карактеризацију прахова метала и легура, као и материјала који се примењују у екстремним условима с посебним освртом на њихову микроструктурну карактеризацију. Објавила је 63 рада у часописима са SCI листе који су цитирани више од 500 пута (h-индекс 15) и једног поглавља у књизи. Учествовала је на пројектима основних истраживања, технолошког развоја, иновационим и међународним пројекатимa. Члан је организационих и научних одбора бројих међународних конференција као и рецензент радова предложених за објављивање у међународним часописима. Руководила је израдом једног мастер рада и учествовала је у изради три докторске дисертације. Ментор два доктората у области композитних материјала.

 

Руководилац Лабораторије
Лабораторија за квалитативну и квантитативну микроструктурну анализу