Др Весна М. Максимовић

vesnamДр Весна М. Максимовић, виши научни сарадник. Дипломирала, магистрилала (2003) и докторирала (2008) на Технолошко-металуршком факултету у Београду, Универзитета у Београду. Од 2001. године стално је запослена у Институту за нуклеарне науке Винча у Лабораторији за материјале. Област њеног научно-истраживачког рада обухвата карактеризацију прахова метала и легура, као и материјала који се примењују у екстремним условима с посебним освртом на њихову микроструктурну карактеризацију.
Објавила је 35 радова у часописима са SCI листе који су цитирани више од 200 пута (h-индекс 9). Учествовала је на пројектима основних истраживања, технолошког развоја и иновационим пројекатимa, а тренутно је руководилац подпројекта: Процесирање биоматеријала у оквиру пројекта интегралних интердисциплинарних истраживања. Руководила је је израдом једног мастер рада и учествовала је у изради три докторске дисертације.