Др Душан Бучевац

dusanbucevacДр Душан Бучевац, научни сарадник. Докторирао је у области науке о материјалима на Queen’s Универзитету у Кингстону, Канада. Од 2001. године стално је запослен у Институту Винча, Универзитета у Београду. Његова истраживања су везана за добијање и термо-механичку карактеризацију високотемпературне техничке керамике. Велики део истраживања је посвећен густој неоксидној керамици и порозној оксидној керамици које имају огромну примену као конструкциони односно изолациони материјали у срединама екстремно високих температура.
Објавио је 27 радова у часописима са SCI листе, 1 поглавље у књизи, има 3 предавања по позиву у домаћим и међународним институцијама и 1 предавање по позиву на међународној конференцији. Цитиран је око 40 пута. Тренутно је ментор једном докторанту. Руководи једним међународним пројектом (билатерална сарадња с Кином).