Др. Мариа Чебела

Др. Мариа Чебела

Др Мариа Чебела, научни сарадник. Докторирала је 2017. године на Факултету за физичку хемију, Универзитета у Београду. Постдокторско усавршавање провела је на Природословно-математичком факултету, Свеучилиште у Загребу 2018-2019. године. Њена истраживања везана су за теоријска предвиђања нових материјала, од теоријског предвиђања нових једињења и нових мета(стабилних) модификација већ постојећих молекула и материјала, до теоријских испитивања особина истраживаних материјала, као и синтезе и карактеризације наночестичних мултифероичних материјала. Објавила је преко 16 радова у часописима са SCI листе, од чега 12 у међународним часописима са високим импакт фактором. Добитник је годишње награде Института за нуклеарне науке «Винча» у категорији младих истраживача у области основних истраживања за 2017. годинуи награде за најбољи постер на тему: “Reducing the particle size of Bi2O3 and Fe2O3 for the synthesis of BiFeO3” Српска академија наука и уметности (САНУ) за 2012. годину. Добитник је стипендије Империјал Колеџа, Лондон за 2019.годину и стипендије COST акције CA15213 за 2020. годину. Ангажована на пројекту билатералне научне сарадње Србије и Хрватске.