Др Марија Прекајски

marijaДр Марија Прекајски, истраживач сарадник. Докторирала је 2014. године на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду. Њена истраживања су у областима кристалографије, синтезе и карактеризације наночестичних чврстих раствора.
Објавила је 15 радова у часописима са SCI листе. Освојила је прво место на националном такмичењу 2013. са радом под насловом “Synthesis, characterization and electrical properties of Ce1-xBixO2-δ solid solution” учествовала је на међународном такмичењу за најбољег младог истрживача у оквиру конфереције Европског керамичког друштва, одражоној у Француској 2013. године. Ангажована на пројектима билатералне научне сарадње Србије и Немачке, као и Србије и Кине.