Др Милан Т. Јовановић

Др Милан Т. Јовановић, научни саветник у пензији. На Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду дипломирао је 1962. године. Од исте године запослен је у Лабораторији за материјале у Институту за нуклеарне науке “Винча”. Као стипендиста Међународне агенције за атомску енергију (IAEA) боравио је у Енглеској на Department of Physical Metallurgy, University of Birmingham где је магистрирао 1969. године. Докторирао је на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду 1978. године. Два пута је боравио у Канади на пост-докторској специјализацији, односно као професор по позиву.
Целокупна научна активност Др Милана Т. Јовановића везана је за основна и усмерена истраживања и, с обзиром на ширину истраживачке активности, његов научни допринос обухвата више подручја физичке металургије и науке о материјалима. Др Милан Т. Јовановић публиковао је укупно 205 радова, од тога 84 рада у водећим и познатим међународним часописима, 15 у националним часописима, а укупнo 106 радова саопштио је на међународним и домаћим конференцијама. Руководио је израдом више дипломских радова, магистарских и докторских теза. Члан је Научног друштва Србије и уредник је домаћег часописа “Metallurgical & Materials Engineering”.