Др.Рер.Нат. Дејан Загорац

Др.рер.нат. Дејан Загорац

Др. рер. нат. Дејан Загорац, виши научни сарадник. Докторирао је 2012. на Факултету за неорганску хемију Универзитета у Штутгарту, Немачка (тема: „Испитивање енергетских предела материјала и предвиђање структура бинарних неорганских једињења“). Одмах је наставио пост докторске студије на Макс-Планк Институту за истраживање чврстог агрегатног стања у Штутгарту. Од 2014. ради у Лабораторији за материјале Института за нуклеарне науке ”Винча” као научни сарадник. Од 2015. постаје руководилац Лабораторије за теоријско истраживање материјала (Л-ТИМ) новоформираног Центра изврсностси „CextremeLab“. Oд 2020. године ради као виши научни сарадник у Институту за нуклеарне науке ”Винча”.  Бави се истраживањима везаним за теоријска испитивања нових материјала, од теоријског предвиђања нових једињења и нових (мета)стабилних модификација већ постојећих молекула и материјала, до теоријског испитивања особина истраживаних материјала. Посебна област истраживања је теоријско моделовање неорганских једињења и напредних материјала примењивим у екстремним условима. Објавио је преко 50 научних публикација од чега 30 радова у часописима са SCI листе (h-index=7).  Био је предавач по позиву на међународним и домаћим конференцијама и универзитетима, рецензент у међународним и домаћим часописима и књигама. Био је ангажован на формирању научног особља учествујући у припреми мастер рада и докторских дисертација. Водио је и учествовао у међународиним, националним и билатералним истраживачким пројектима. Члан је међународних и домаћих научних удружења, члан организационог одбора конференција и главни је уредник у међународној издавачкој кући.

Руководилац Лабораторије за теоријско истраживање материјала

Више информација: http://el-tim.edu.rs/