Др.Рер.Нат. Дејан Загорац

dejanДр.Рер.Нат. Дејан Загорац, научни сарадник. Докторирао је 2012. на Факултету за неорганску хемију Универзитета у Штутгарту, Немачка (тема: „Испитивање енергетских предела материјала и предвиђање структура бинарних неорганских једињења“). Одмах је наставио пост докторске студије на Макс-Планк Институту за истраживање чврстог агрегатног стања у Штутгарту. Од 2013. је засновао радни однос у Лабораторији за материјале Института за нуклеарне науке ”Винча”. Бави се истраживањима везаним за теоријска испитивања нових материјала, од теоријског предвиђања нових једињења и нових (мета)стабилних модификација већ постојећих молекула и материјала, до теоријског испитивања особина истраживаних материјала. Посебна област истраживања је теоријско моделовање бинарних неорганских једињења и напредних материјала примењивим у екстремним условима.

Објавио је 10 радова у часописима са SCI листе, има преко 10 предавања на међународним конференцијама.

Руководиоц Лабораторије за теоријско истраживање материјала