Др. Рeр. Нат. Бранко Матовић

branko1Др. Рeр. Нат. Бранко Матовић, научни саветник и руководилац Центру за синтезу, процесирање и карактеризацију материјала за примену у екстремним условима. Докторирао је из области науке о материјалима на Max-Plank Институту у Штутгарту, Немачка. Од 1998. године стално је запослен у Институту Винча, Универзитета у Београду. Био је на постдокторским студијама у Centre for Manufacturing of Advanced Ceramics and Nanomaterials на Универзитету Queens, Kingston, Канада. У периоду 2010-2011. год. био је гостујући професор на Универзитету Токио Институт за Технологију. Директор је Лабораторије за материјале од 2005. Његова истраживања припадају области синтезе оксидних и неоксидних материјала, ниховог процесирања, денсификације, фазне трансформације и микроструктурног дизајна за време термичких третмана. Посебно се бави материјалима који могу да издрже ултрависоке температуре (> 3000ºC).

Објавио је преко 120 радова у часописима са SCI листе, 3 поглавља у књигама, има преко 30 предавања по позиву на домаћим и међународним конференцијама и око 10 предавања по позиву у домаћим и међународним институцијама. Цитиран је више од 900 пута (h-индекс 17). Био је ментор 4 магистарска рада, 10 докторских дисертација и тренутно је ментор 4 доктораната (младих истраживача из Центра за синтезу, процесирање и карактеризацију материјала за примену у екстремним условима). Руководио је пројектима основних научних истраживања (2), иновационим пројектима (2), и међународним пројекатима (5). Сада руководи једним пројектом Интегралних и интердисциплинарних истраживања и два међународна пројекта. Члан је уређивачког одбора часописа sa SCI liste (Processing and Application of Ceramics).