Др. Рeр. Нат. Бранко Матовић

branko1

Бранко Матовић, Др.рер.нат. професор и научни саветник од 2010. године, руководилац Центра з изврсности за синтезу, обраду и карактеризацију материјала у екстремним условима. Рођен 26. новембра 1959. у Краљеву, Србија. Дипломирао је на Рударско-геолошком факултету на Департману за минералогију и кристалографију, где је и магистрирао. Добио је титулу Др.рер.нат. на Институту Мак Планк у Штуттгарту, Немачка, из области структурне ноноксидне керамике. Запослен од 1989. године у Институту за ватросталне материјале Магнохром, Краљево, а од 1998. године у Институту за нуклеарне науке Винча, где је стекао сва научна звања до 2010. године, када је постао научни саветник.

У наставној делатности радио је као професор по позиву током периода 2010-2011. као и 2016-2017. на Институту за технологију Универзитета у Токију, Јапан. Такође је гостујући професор на Индијском технолошком институту Мадрас Института Технологије Мадрас, Индија; где је у неколико наврата предавао и био оцењивач две докторске дисертације. Такође је предавао на Војној Академији на постдипломским студијама.

У научној и истраживачкој делатности ради на пољу синтезе прахова наночестица оксидних и неоксидних керамичких прахова и  проучавању структуре чврстих раствора погодних за керамичке компоненте горивних ћелија, као и проучавању појава које се јављају прилоком дензификације ковалентних једињења са слабо растворљивим адитивима и оксидним једињењима у чврстом стању и у присуству течне фазе утицај дефекта кристалне решетке, активност полазних материјала, дифузни механизми који доминирају синтетичким процесом и утицај високог притиска), фазна трансформација и фазне равнотеже. Објавио је 5 поглавља у књигама, преко 220 радова у међународним часописима са СЦИ листе. Према подацима Скопус-а, број његових цитата, без самоцитирања, је преко 2000, док је х-фактор 26, као и индекс и10 110. Био је ментор 18 докторских дисертација. Одржао је 35 позваних предавања на међународним конференцијама, био је члан Програмског одбора на преко 20 међународних конференција. Рецензент је 20 водећих међународних часописа, као и за акредитацију високошколских установа и студијских програма и пројеката Министарства науке. Водио је 6 домаћих и 9 међународних пројеката. Учествовао је у комисији Министарства науке у изради националне научне стратегије. Такође је у неколико наврата водио процес акредитације академских, мастер и докторских студија.

У међународној сарадњи остварио је бројне кратке студијске посете универзитетима развијених земаља, као и дуге посете где је радио као професор по позиву. Као резултат тога дошло је до потписивање научне сарадње између водећих светских институција у Јапану, Русији, Немачкој, Канади , Кини, Индији као и са научним институтуцијама из многих европских земљама.

У управљачким активностима био је и директор Лабораторије за материјале (2005-2016), руководилац Центра изврсности Института Винча. Био је један од иницијатора оснивања Научног друштва за керамичке материјале Србије, чији је председник од 2013. Такође је био иницијатор оснивања Српског друштва за иновативне материјале у екстремним условима, чији је он актуелни председник (2019).

Такође је организовао 5 међународних конференција из области керамике у Србији, којима су присуствовали еминентни стручњаци из целог света.

Листа Публикација