Др Снежана Бошковић

Др. Снежана Бошковић

Др Снежана Бошковић, професор емеритус. Дипломирала је на Технолошко-металуршком  факултету, Универзитета у Београду. Од 1967 до 2008. била је стално запослена у Институту за нуклеарне науке, “Винча”, Лабораторија за материјале. Боравила је као стипендиста Фондацијe Alexandervon Humboldt у Немачкој у Max-Planck Институту, у Штуттагрту, где  је радила докторат у области силицијумнитридне керамике. У звање научног саветника изабрана је 1990. год. Статус заслужног научника добила је од стране МНТР у 2008. години. Од 1993.до 2008. била је шеф Одељења за керамику у Лабораторији за материјале. Од 2001-2003. била је помоћник генералног директора Института “Винча” за техничко-технолошка истраживања. Поводом 50. годишњице, 2006. године, нагађена је Великом повељом ЕТРАН-a за изузетан допринос развоју научне и стручне мисли у области Нови материјали. Држала је предавања по позиву у земљи и иностранству. Публиковала је преко 200 радова који су цитирани око 600 пута, без аутоцитата.

Основна истраживачка делатност обухвата: изучавање феномена који се одвијају при синтеровању оксидних и неоксидних једињења, у чврстој као и у присуству течне фазе, (утицај дефеката решетке, активности полазних супстанци и др.); изучавање механизама дифузије који доминирају процесом синтеривања као и реакцијама у чврстом стању; механохемијске активације, фазних трансформација и реакција у чврстом стању, изучавање фазних равнотежа; поступке синтезе нанопрахова који су предуслов за добијање наноструктурне керамике, где је на оригинални начин модификовала постојећу методу GNP и развила методу самопропагирајуће синтезе нанопрахова на собној температури.