Др Јелена Луковић

Др Јелена Луковић, научни сарадник. Докторирала је 2018.године на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду. Њена истраживања су у области синтезе и карактеризације ватросталних материјала. Објавила је 17 радова у часописима са SCI листе и учествовала је на преко 18 међународних скупова. Ангажована је на пројектима билатералне научне сарадње Србије и Немачке, као и Србије и Словачке, и Србије и Словеније.