Др Јелена Сташић

Др Јелена Сташић, виши научни сарадник: Докторирала 2011. године на Електротехничком факултету Универзитета у Београду. Рaди у oблaсти интeрaкциje лaсeрскoг зрaчeњa сa мaтeриjaлимa, кao и у oблaсти нaукe o мaтeриjaлимa. Аутор је око 70 научних публикација, од тога једне монографије националног значаја. Објавила је око 50 радова у часописима са SCI листе. Радови др Сташић цитирани су 357 пута (h-index 12). Била је или је тренутно учесник на 8 пројеката, од тога 3 пројекта основних истраживања финансирана од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 1 међународном CОSТ пројекту, 2 пројектa у оквиру IAEA CRP пројеката и 2 пројекта билатералне сарадње (са Кином и Белорусијом). Рецензент је бројних међународних часописа.

Руководилац Лабораторије
Лабораторија за ласерско синтеровање