Лабораторија за испитивање површинских својстава и превенцију оштећења материјала за примену у екстремним условима

porozni_blokovi

Рад Лабораторије усмерен је како на испитивање физичко-хемијских својстава површине материјала, тако и на испитивање могућности успешне превенције оштећења материјала у екстремним експлоатационим условима. Лабораторија располаже савременом опремом, која омогућава испитивање специфичне површине и одређивање порозности материјала, испитивање хемијске природе површине материјала, испититивање електрохемијских својстава материјала, као и одређивање квашљивости површине.

Испитивање специфичне површине и порозности материјала подразумева одређивање облика и расподеле величине пора применом Брунауер-Емет-Телер (Brunauer-Emmett-Teller, BET) методе. У циљу испитивања специфичне површине материјала врши се одређивање адсорпционо-десорпционих изотерми азота на температури течног азота методом физичке адсорпције, након чега се применом математичких модела може одредити расподела величине пора у зависности од пречника и облика пора. Истраживања, обухваћена радом Лабораторије, односе се и на испитивања хемијске природе површине материјала одређивањем адсорпционих изотерми различитих гасова методом хемисорпције, као и применом методе инфрацрвене спектроскопије са Фуријеовом трансформацијом (Fourier-Transform Infrared Spectroscopy, FTIR) чиме се прикупљају изузетно важне информације о постојању активних места на површини материјала, као и информације о врсти и количини површинских функционалних група. У оквиру Лабораторије врше се и изузетно значајна испитивања електрохемијских својстава материјала применом потенциостатичких и потенциодинамичких метода при чему се посебно издваја примена методе eлектрохемијске импендансне спектроскопије (Electrochemical Impedance Spectroscopy, EIS). С обзиром на то да квашњивост површине материјала може бити пресудна за дужину радног века конструкционих делова у смислу могуће превенције њиховог оштећења испитивањима квашљивости, како на собној, тако и на повишеној температури, у Лабораторији је посвећена посебна пажња.

Руководилац лабораторије
Др. Ивана Цвијовић – Алагић