Лабораторија за квалитативну и квантитативну микроструктурну анализу

mikroskop

У току процеса синтезе и процесирања материјала за примену у екстремним условима, потребно је константно пратити промене у микроструктури материјала у свим етапама, односно промене параметара структуре као што су нпр. удео појединих фаза, променe величине и морфологије зрна. За квалитативну и квантитативну карактеризацију структуре користе се модерне истраживачке технике које омогућавају испитивање феномена фазних трансформација, чврстоће, пластичности и жилавости на микроскопском нивоу, па све до праћења анализе понашања и узрока отказивања (лома) материјала у експлоатационим условима насталих током рада у машинама, уређајима и конструкцијама. За анализу су на располагању светлосни микроскопи и скенирајући електронски микроскоп са софтверским пакетима за детаљну анализу микроструктуре.

Руководилац Лабораторије
Др. Весна М Максимовић