Лабораторија за физичко-хемијску карактеризацију површина материјала за примену у екстремним условима

porozni_blokovi

У оквиру лабораторије за физичко-хемијску карактеризацију површина материјала за примену у екстремним условима, врши се мерење специфичне површине материјала и порозности (расподеле величине пора као и облика пора). Специфична површина одређује се мерењем адсорпционо-десорпционих изотерми азота, на температури течног азота (физичка адсорпција). Применом различитих математичких модела, из добијених адсорпционо-десорпционих изотерми, могуће је израчунати расподелу величине пора, у зависности од пречника пора, као и облик пора. Специфична површина и расподела пора су веома важне карактеристике материјала јер утичу на друге особине материјала као што су: тврдоћа, пермеабилност, корозиона својства, отпорност на термички стрес итд. Хемијска карактеризација материјала подразумева одређивање врсте и количине функционалних група на површини материјала. Присуство функционалних група на површини значајно одређује могућности примене материјала. Оптимизацијом процеса синтезе као и накнадним третманом (хемијским, термичким итд.), могуће је произвести материјал жељених карактеристика за одређену област примене. У оквиру лабораторије за физичко-хемијску карактеризацију површина материјала за примену у екстремним условима, испитивање хемијске природе површине материјала врши се мерењем адсорпционих изотерми различитих гасова (водоник, кисеоник, угљоводоници, водена пара итд.), методом хемисорпције. Такође, испитивање хемијске природе површине врши се методом Фурије трансформисане инфрацрвене спектрометрије (FTIR). Коришћењем ових метода добијају се подаци о активним местима на површини материјала, врсти и количини функционалних група, концентрацији и количини кисело/базних места на површини.