mn1

Пета конфернција удружења за керамичке материјале Србије

Удружење за керамичке материјале србије најављује 5 конфернцију “5th Conference of the Serbian Society for Ceramic Materials: 5CSCS-2019” која ће бити одржана од 11 – 13 Јуна 2019 године у Београду.