annual_report_2015_cover-page-001

Публикован годишњи извештај за 2015 годину

Лабораторија за материјале при институту за истраживање нуклеарних наука “Винча” и

универзитета у Београду је публиkовала годишњи извештај за 2015 годину.

Више информација на следећем линку:

http://opentechnicum.com