uzv1

Четврта конфернција удружења за керамичке материјале Србије

Удружење за керамичке материјале србије најављује 4 бинуалну конфернцију “4th International Conference

of The Serbian Society for Ceramic Materials – 4SSCM-2017″ која ће бити одржана од 15 – 17 Јуна 2017 године у Београду.

Више информација на следећем линку:

http://www.ceramic-society.rs/