Dr Jovana Ružić

jovana1Др Јована Ружић, научни сарадник. Докторирала је 2014. године на Технолошко-металуршком факултету, Универзитета у Београду. Њен научно-истраживачки рад одвија се у области науке о материјалима, пре свега композитних материјала са металном основом, као и у области металургије праха. Објавила је преко 25 радова у часописима са SCI листе, од чега 19 у међународним часописима са високим импакт фактором. У периоду 2016-2018 боравила је на постдокторском усавршавању у Националном институту за материјале (Цукуба, Јапан). Добитник је Марија Кири индивидуалне стипендије са пројектом „DeMoMet: Design and modelling of metal matrix composites“, грант број 797372. Пројекат је реализован на Институту за информационе и комуникационе технологије, у оквиру Бугарске Академије Наука (Софија, Бугарска) у периоду 11.2018.-04.2020. године. Учесник је билатералног пројекта са Немачком

Руководилац Лабораторије
Лабораторија за механичка испитивања