Интернационална сарадња

Сарадници Центра за синтезу, процесирање и карактеризацију материјала за примену у екстремним условима како кроз домаће, међународне пројекте и пројекте билатералне сарадње тако и на основу потписаних протокола сарађују са великим бројем иностраних институција.

 

Међународни пројекти:

 1. The Institute for Nuclear Research, Dubna, JINR, Rusia, Materials research at IBR-2M user facility, (руководилац програма Бранко Матовић, учесници: Јелена Луковић, Јелена Малеташкић, Дејан Загорац)
 2. IAEA International Atomic Energy Agency, Austria, Behaviour of ICE reactor Materials under High Temperatures and High Energy Fluxes Obtained by medium/High-Intensity Pulsed Lasers, (учесник Јелена Сташић)
 3. COST Action MP1206, Electrospun nano-fibers for bio-inspired composite materials and innovative industrial applications, (учесник Љиљана Матовић)
 4. COST Action CA15202, Self-healing as preventive repair of concrete structures, (учесник Љиљана Матовић)
 5. COST Action MP1208, Developing the Physics and the Scientific community for Inertial Confinement Fusion at the time of NIF ignition, (учесник Јелена Сташић)
 6. Italian National Agency of New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA), Rome, Italy, NATO Partnership Programme, Science for Peace and Security (SPS), Explosive Trace Detection for STANDEX (EXTRAS); International project designation: G5526, (учесник Владимир Павков)
 7. The University of Stuttgart, HPC-Europa3 grant (funded by the European Commission under H2020 Programme with grant No730897), (руководилац Дејан Загорац)
 8. Max Planck Institute for Solid State Research, StEM, Stuttgart, Lattice Modification in Carbon and nitrogen Ion-Implanted nanometric ceria (CeO2), This project has received funding from the European Union’s Horizont 2020 research and innovation programme under grant agreement No823717-ESTEEM3 (руководилац Бранко Матовић, учесник Дејан Загорац)

Билатерални пројекти:

 1. Jošef Stefan Institut, Ljubljana, Slovenia, Synthesis of luminescent nanopowders of type R2MoO6:REE and their structural characterization by means of electron microscopy, Синтеза луминесцентних прахова типа R2MoO6: REE и њихова структурна карактеризација методама електронке микроскопије, (бр. 06-00118/2017-09/51) (учесници: Бранко Матовић, Марија Прекајски Ђорђевић, Јелена Луковић)
 2. Ústava norganickej chémie SAV, Bratislava, Slovakia, Ultra-high temperature carbides for extreme environment applications, Ултра високо температурни карбиди за примену у екстремним условима, (бр. 337-00-107/2019-09/09), (руководилац: Бранко Матовић, учесници: Весна Максимовић, Дејан Загорац, Јелена Луковић)
 3. University of Bayreuth, Development of novel SiCN fibre-reinforced cordierite matrix composite with improved thermal shock resistance, Развој новог SiCN влакнима ојачаног кордијеритног композита са побољшаном отпорношћу на термички шок, (бр. 451-03-01971/2018-09/09) (учесници: Бранко Матовић, Ивана Цвијовић-Алагић, Владимир Павков)
 4. Свеучилиште у Загребу, Хрватска, Наноструктурни Au-TiO2 филмови на порозној Al2O3 керамици: синтеза и примена у напредним оксидационим процесима, (бр. 337-00-205/2019-09/29) (руководилац: Бранко Матовић, учесници: Марија Прекајски Ђорђевић, Јелена Луковић)
 5. Институт Руђер Бошковић, Загреб, Хрватска, Јонски супституисани хидроксиапатити за примену у инжењерству коштаног ткива, (бр. 337-00-205/2019-09/09) (учесник: Мариа Чебела)
 6. Comenius University in Bratislava, Modification, Characterization and Properties of Natural Sorbents, (бр. 451-03-545/2015-09/06) (руководилац: Љиљана Матовић)
 7. Max Planck Institute for Solid State Research, Stuttgart, Germany, ZnO/ZnS heterostructures from theory to the experiment (Пр. Цик. 2020-2021) (руководилац: Јелена Загорац, учесник: Јелена Луковић)

Потписани уговори о сарадњи:

 1. State Scientific-Production Association “Scientific and Practical Materials Research, Center of NAS of Belarus (SPMRC), Belarus, Minsk, публиковани заједнички радови:

– S. Ilić, S. Zec, M. Rosić, V. Maksimović, J. Ružić, V. Urbanovich, B. Matović, “High-pressure densification of nanocrystalline mullite powder”, Ceramics International, 42 (2016) 5319-53253.

B. Matović, D. Bučevac, V. Urbanovich, N. Stanković, N. Daneu, T. Volkov-Husović, B. Babić, “Monolithic nanocrystalline SiC ceramics”, Journal of the European Ceramic Society, 36 (2016) 3005-3010.

– E.W. Awin, B. Matović, J. Maletaškić, V. Urbanovich, R. Kumar, “Mechanical properties of ultra-high pressure sintered sphene (CaTiSiO5)”, Processing and Application of Ceramics, 10(4) (2016) 295-298.

 1. Laboratory for Advanced Nuclear Energy, Institute of Innovative Research, Tokyo Institute of Technology, Japan, публиковани заједнички радови:

B. Matovic, M. Prekajski Djordjevic, J. Maletaskic, K. Yoshida, T. Yano, “Preparation and properties of hydroxyapatite nano-spheres for immobilization of Sr isotopes”, Energy Procedia, 131 (2017) 140-145.

J. Maletaskic, M. Prekajski Djordjevic, K. Yoshida, T. Yano, B. Matovic, Energy Procedia, 131 (2017) 407-412.

B. Matovic, J.Maletaskic, D. Bucevac, J. Zagorac, M. Fajar, K. Yoshida, T. Yano, “Synthesis, characterization, and sintering of Gd2Hf2O7 powders synthesized by solid-state displacement reaction at low temperature”, Ceramics International, 44(14) (2018) 16972-16976.

M. Prekajski Djordjevic, J.Maletaskic, N. Stanković, B. Babić, K. Yoshida, T. Yano, B. Matovic, “In-situ immobilization of Sr radioactive isotope using nanocrystalline hydroxyapatite”, Ceramics International, 44(2) (2018) 1771-1777.

B. Matovic, J. Maletaskic, J. Zagorac, V. Pavkov, R.S.S. Maki, K. Yoshida, T. Yano, Synthesis and characterization of pyrochlore lanthanide (Pr, Sm) zirconate ceramics. Journal of the European Ceramic Society, 40(7) (2020) 2652-2657.

 1. Kurnakov Institute of General and Inorganic Chemistry of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Предлози пројеката са међународним институцијама:

 1. School of Materials and Physics, University of Mining and Technology (CUMT), China

Предлог пројекта 1: Нови нано-функционални материјали за примену у енергетици и заштити животне средине на бази рециклираног чврстог индустријског отпада, (руководилац пројекта: Бранко Матовић, Весна Максимовић, Ивана Цвијовић-Алагић, Јелена Малеташкић, Марија Прекајски Ђорђевић, Дејан Загорац)

Предлог пројекта 2: Превенција загађења воде и ваздуха применом хијерархијских уређених порозних материјала са наао-структурном површином на бази лако доступних минерала и чврстог отпада (руководилац пројекта: Бранко Матовић, учесници: Ивана Цвијовић-Алагић, Марија Прекајски Ђорђевић, Јелена Загорац, Весна Максимовић, Јелена Малеташкић, Владимир Павков, Дејан Загорац, Тамара Шкундрић)


Патенти:

Број пријаве (Application number) П-2020/0543
Датум пријема пријаве (Reception date) 11.05.2020
Подаци о проналазачу (Inventor) PAVKOV, Vladimir,
MAKSIMOVIĆ, Vesna, LUKOVIĆ, Jelena, MATOVIĆ, Branko

Уговори о сарадњи са привредом

Сарадници Центра за синтезу, процесирање и карактеризацију материјала за примену у екстремним условима су остварили сарадњу са привредним организацијама и другим субјектима и то:

 1. Машински факултет, Универзитет у Београду

– Ново техничко решење примењено на националном нивоу – М82, под насловом Добијање нанокомпозита са основом од легуре цинка ZA-27 уз додатак наночестичног SiC или Al2O3 комбинацијом механичког легирања и компокастин поступка, аутори Александар Венцл, Биљана Бобић, Мирослав Бабић, Јована Ружић, Боре Јегдић, Илија Бобић

– пријава националног патента (великог) Патентни број: 2020/543; заведен у Заводу за интелектуалну својину: 11.05.2020. године; Назив патентне пријаве: Поступак израде елемената подних облога за унутрашње и спољашње поплочавање и елемент подне облоге Проналазачи: Владимир Павков, Гордана Бакић, Весна Максимовић, Јелена Луковић и Бранко Матовић

– заједничко организовање две научне конференције и то: 4th Conference of the Serbian Society for Ceramic Materials, 4SSCM 2017, 17th-19th june 2017, Belgrade, Serbia 5th Conference of the Serbian Society for Ceramic , SCSCS 2019 11th-13th june 2019, Belgrade, Serbia

 1. ППТ -ТМО АД Трстеник

– Ново техничко решење примењено на националном нивоу – М82, под насловом Употреба отпадног муља из Ni/Cr постројења као сировине за добијање неорганских пигмената, аутори: Љиљана Матовић, Јелица Илић, Латинка Славковић-Бешковски, Ксенија Кумрић, Радојка Вујасин, Миа Омерашевић, Александар Девечерски (мишљенје Матичног одбора за материјале и хемијске технологије МПНТР Србије)

– Рад на унапређењу техничког решења, сарадници, Љиљана Матовић, Весна Максимовић

 1. I&M GOUP Центар за вакуум доо Београд-Винча

– сарадња у области развоја и примене вакуумских технологија при синтези и процесирању металних, керамичких и угљеничних наноматеријала

4. Technicum Scientific Publishing GbR, Штутгарт, Немачка

– сарадња у области публиковања и издаваштва научних публикација, књига и извештаја у облицима отвореног приступа (Open access) и штампе на захтев (Print on demand).

Интернационална сарадња