Dr Jelena Maletaškić

Др. Јелена МалеташкићДр Јелена Малеташкић, научни секретар Центрa за синтезу, процесирање и карактеризацију материјала за примену у екстремним условима. Завршила је основне (2008) и докторске студије (2015) на Катедри за кристалографију Рударско геолошког факултета на Универзитету у Београду. Од 2011. год. стално је запослена је у Лабораторији за материјале Института за нуклеарне науке Винча, као научни сарадник. Од октобра 2016 до априла 2020 је била запослена као гостујући професор на Токијском Технолошком Институту у Јапану. Током боравка на Институту је била ментор и помагала у изради једне мастер тезе. У оквиру ове колаборације патент под називом: Керамичке структуре и и процес њихове израде је објављен. Њена интересовања налазе се у домену кристалографије, науке о материјалима, керамике, оксидне керамике, механохемије, синтезе прахова и монокристала, синтреровања, карактеризације природних материјала, рентгеноструктурне анализе, спектрометрије, дилатометрије, оптике. Аутор и ко-аутор је више од 40 радова у часописима који се налазе на SCI листи, и цитирана више од 200 пута. Своје радове је излагала више од 20 пута на међународним конференцијама. Члан је Српског керамичког друштва и Српског кристалографског друштва. Ангажована је на међународном пројекту билатералне научне сарадње Србије и Словеније, као и на два пројекта билатералне научне сарадње Србије и Кине. Такође је била ангажована на пројекту између Русије (ЈИНР Дубна) и Србије, где је била и на стручној пракси у септембру 2014 и 2015.

Руководилац Лабораторије
Лабораторија за процесирање и синтезу материјала за примену у екстремним условима