Контакт

Институт за нуклеарне науке Винчa, Универзитет у Београду.

Центар за синтезу, процесирање и карактеризацију материјала
за примену у екстремним условима

 

Поштанска адреса:
Поштански фах 522
11001 Београд, Србија

Телефон:
+38111 644-7335
+38111 3408-273

Факс:
+38111 3408-224

e-mail:
contact@cextremelab.edu.rs

Руководилац центра:
проф др Бранко Матовић
e-mail:mato@vinca.rs

Контакт особе

др Весна Максимовић
e-mail:vesnam@vinca.rs
др Дејан Загорац
e-mail:dzagorac@vinca.rs