Лабораторије

LABORATORIJE

mikroskop


Лабораторија за квалитативну и квантитативну микроструктурну анализу

 

laser

 

Лабораторија за ласерско синтеровање

 

xrd

 

Лабораторија за индетификацију и структурну карактеризацију материјала помоћу рендгенског зрачења

 

cekic

 

Лабораторија за механичка испитивања

 

porozni_blokovi

 

Лабораторија за испитивање површинских својстава и превенцију оштећења материјала за примену у екстремним условима

 

oranzlab

 

Лабораторија за процесирање и синтезу материјала за примену у екстремним условима

 

komp_teorija

 

Лабораторија за теоријско истраживање материјала