Научни тим

Руководилац центра

 

Руководиоци Лабораторија

 

Научни секретар

 

Спољни сарадници

 

Остали сарадници

Др Душан Божић, научни саветник
Др Љиљана Матовић, научни саветник
Др Јелена Луковић, научни сарадник
Др Јелена Загорац, научни сарадник
Владимир Павков, истраживач сарадник
Марија Егерић, истраживач сарадник
Тамара Шкундрић, истраживач приправник
Марко Симић, истраживач приправник
Милан Пејић, истраживач приправник
Слађана Лакетић, докторанд –  стипендиста МПНТР