planet-846181_1920

О нама

Центар за синтезу, процесирање и карактеризацију материјала за примену у екстремним условима “CEXTREME LAB” у оквиру Института за нуклеарне науке Винча, Универзитета у Београду основан је 2015. године.  Убрзо по оснивању, центар је акредитован септембра 2015. године од стране одбора за акредитацију научно истраживачких установа и представља једини акредитовани центар изврсности из највећег института у земљи.

Центар се бави истраживањима који захтевају интердисциплинарни приступ; тј. основним и примењеним истраживањима на граници области базичних наука (хемија, физика, биологија) и инжињерства. Зато су се истраживачке групе различитих специјализација удружиле, тј. направили Лабoраторије да би радиле на истом задатку и ефикасије решавале проблеме, а све у циљу повећања неопходних људских ресурса и истраживачке инфраструктуре, односно капацитета за извођење конкретних и актуелних истраживачких активности, као и повезивање с другим научно-истраживачким институцијама и центрима у земљи и иностранству. Лабoраторије у оквиру Центра су формиране не само за потребе фудаменталних истраживања, него и за специфична развојна и примењена истраживања.