Лабораторија за процесирање и синтезу материјала за примену у екстремним условима

oranzlab

Материјали за примену у екстремним условима су углавном вештачки материјали који се не могу наћи у природи и стога се добијају веома компликованим поступцима. Први корак у поступку добијања материјала у нашој лабораторији је синтеза полазног материјала, обично праха, из прекурсора. У ту сврху се користе разне методе као што су реакције у чврстој, течној, гасовитој или комбинованој фази. Ове реакције као и даљи третман полазног материјала се одвијају на различитим температурама и у различитим срединама, почевши од вакуума и ваздуха па све до инертних гасова. Такође је на располагању и опрема неопходна за хомогенизацију полазног материјала и формирање жељеног облика производа. Механичко пресовање, ливење суспензије у гипсане калупе као и замрзавање суспензије са накнадним сушењем су једни од најелегантнијих начина за добијање компонената различитих облика. Овако добијени облици се подвргавају термичком третману (синтеровању) док се у неким случајевима полазни материјал једноставно топи и лије у одговарајуће калупе. Ови термички третмани се углавном одвијају под специфичним условима као што су екстремно висока температура, инертна атмосфера и висок притисак. Опрема која се налази у нашој лабораторији у потпуности задовољава све наведене захтеве. Лабораторијске пећи могу достићи температуру од 2200°С што је довољно за добијање материјала са екстремно високим тачкама топљења. Посебна погодност ових пећи је да се поред екстремно високе температуре, материјал може истовремено изложити и високом механичком притиску што омогућава добијање густог материјала са жељеном структуром која обезбеђује захтевана својства материјала и самим тим адекватну примену добијеног финалног производа. Генерално, Лабораторија за процесирање и синтезу у потпуносто покрива процесе добијања металних, керамичких и карбонских материјала.

 

Руководилац Лабораторије
Др. Јелена Малеташкић