Лабораторија за теоријско истраживање материјала

komp_teorija

Основна делатност ове лабораторије је теоријско истаживање материјала. Она може самостално вршити истрживања, а најбоље функционише као саставни део или као допуна експерименталним истраживањима. Распон теоријских истраживања креће се од теоријског предвиђања нових материјала и нових (мета)стабилних модификација већ постојећих једињења без почетних информација, након чега следи експериментална синтеза прорачунатих модела, до чисто теоријског моделовања особина нових материјала и њихових структура, где полазни параметри долазе из експерименталног истраживања. Посебан интерес лабoраторије представљају истраживања понашања материјала у екстремним условима (пре свега притиска и температуре), с обзиром на ограничења у истраживању која имају и најсавремије експерименталне методе. Велики део истраживања лабораторије за теоријско истаживање материјала посвећен је особинама материјала. Након што су једињења експериментално синтетисана и/или теоријски прорачуната, а структуре окарактерисане и оптимизоване, прелази се на истраживање њихових електричних, магнетних, еластичних, оптичких, структурних и других особина, које су прорачунате уз помоћ најсавременијих ab initio метода. Лабораторија располаже савременом опремом која укључује рачунарски центар са (HPC) суперкомпјутером (HPC – 1, блејдцентар са 56 интел дуал кор процесора и HPC – 2, IBM центар са 30 процесора) који користи линукс oперативни систем, a располаже и најмодернијим софтверима за теоријско истраживање материјала, где се за ab initio прорачун користе нпр. LCAO програми (CRYSTAL14) и PW програми (QUANTUM ESPRESSO), док се за МД симулације користи DL_POLY и LAMMPS програми. Поред овог софтвера, Лабораторија поседује и велики број специјалистичких програма који се користе у рачунарској науци о материјалима, попут програма за предвиђање структура, програма за кристалографску анализу, визуелизацију, и др., а један од циљева лабараторије је и унапређење постојећих и проналажење нових софтвера.

Руководиоц лабораторије
Др.Рер.Нат. Дејан Загорац