Лабораторија за механичка испитивања

cekic

Познавање механичких карактеристика основних материјала као и материјала изложених екстремним условима је веома важно. Лабораторија за механичка испитивања врши мерења микро и макро тврдоће, притисне, затезне и савојне чврстоће. Наведена испитивања врше се у статичким условима. Испитивање чврстоће могуће је вршити као на собној тако и на повишеним температурама, у специјализованој комори (до 500 ºC). Механичка испитивања нису ограничена на облик епрувете и врсту материјала. Обрада и анализа добијених резултата се врши помоћу специјализованих компјутерских програма.

Руководилац Лабораторије
Др. Јована Ружић